Kryefaqja.
Rreth Nesh.
Dega Sherbime mjete transporti.
Dega Elektroteknike.
Dega Ekonomike.
Dega Mekanike.
Aktivitete/Njoftime.
Galeria .
Kontakt.

Per te realizuar praktikat mesimore ekzistojen dy reparte pune. Reparti I motorrave te automjeteve eshte I pajisur me disa motorra, tavolina pune, vinc ngrites te cilat sherbejne per kualifikimin e te gjitha klasave te kesaj dege. Reparti I dyte ka ne perberje shume paisje speciale si Makina e konvergjences se gomave, e ballancimit te tyre, e cmontimit, ajo e analizes se gazrave, e fuqise motorrike, e zmerilimit te valvulave etj.
Te gjitha keto I sherbejne me se miri pergatitjes se nxenesve per te qene te gatshem ne servise .

Ne kete repart ofrohen kurse afat shkurtera per te rritur si :
  1. Riparim automjetesh
Dega   Sherbime Mjetesh Transporti  
Salla Nr.1 Auto
Duke bere Konvergjencen
Salla Nr2. Auto

.1. Kontroll dhe sherbime automjetesh  ne sistemin e drjetimit , sistemin e frenimit amortizimin dhe konvergjencen me bashkohore

2. Elektro-Auto .Nxenesit punojne ne sistemin e ndezjes motorrinon, dinamot me pjeset e saja me sistemin e ndricimiit me sistemin e ajrit te kondicionuar dhe me sistemin Antifurto

3. Sherbime ne motorr.  Nxenesit punojne ne ne sistemin e ushqimit, Nderrimin e vajit te motorrit dhe ate te kamjes ,filtrave etj ne sistemin e ftohjes ne testato me cilindrat fashot etj.  

Ne keto reparte nxenesit ndahen ne poste pune